Nie wiemy… Jakie wiatry będą nam sprzyjać. Jakie drogi  prowadzić dalej. Nie wiemy…

Czy spotkamy na swej drodze szczęśliwych ludzi, którzy naszym staraniom dawać będą wiary.

Lecz wiemy, że nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świetle małych rzeczy.

Więc cieszmy się, szczęśliwsi będziemy. Wspominajmy chwile dobre, żyjmy pełniej, radośniej i nie bądźmy sami...

 

To już cztery lata jak rozpoczęliśmy naszą działalność.

 

WIĘCEJ

 

 

Wybory Zarządu 25 czerwca 2016 r.

25 czerwca zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca, rozdział IV paragraf 16 punkt 1.

Odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego zostały wyłonione nowe władze Stowarzyszenia na następną czteroletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2016 r.

Skład Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej podano w zakładce:

 

 

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

Recital z udziałem Michała Sawickiego.

             

                WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

Obchody konstytucji 3 maja w Stawiskach

 

WIĘCEJ

Ferie zimowe na wesoło w Jurcu

KONTAKT

E-mail: naszjurzec@wp.pl

 

 

Dane KRS: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA
Dane NIP: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA
Dane REGON: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA

Nr. konta:

HEXA BANK 

25 8762 1022 0037 0800 2000 0010

 Statystyki