Nie wiemy… Jakie wiatry będą nam sprzyjać. Jakie drogi  prowadzić dalej. Nie wiemy…

Czy spotkamy na swej drodze szczęśliwych ludzi, którzy naszym staraniom dawać będą wiary.

Lecz wiemy, że nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świetle małych rzeczy.

Więc cieszmy się, szczęśliwsi będziemy. Wspominajmy chwile dobre, żyjmy pełniej, radośniej i nie bądźmy sami...

 

Uprzejmie informujemy wszystkich

 

odwiedzających, że w związku z

 

przeniesieniem strony pod nowy adres,

 

z dniem 20.04.2017r. zaprzestajemy

 

aktualizacje tej strony i zapraszamy pod

 

nowy adres.

 

 

http://naszjurzec.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

E-mail: naszjurzec@wp.pl

 

 

Dane KRS: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA
Dane NIP: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA
Dane REGON: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JURCA

Nr. konta:

HEXA BANK 

25 8762 1022 0037 0800 2000 0010

 Statystyki